Публикациялар, сүрөттөр жана видеолор

T-STAR Training Hotel 1

T-STAR Training Hotel 2

T-STAR Training Hotel 3

Сугат суу агымын өлчөп, ашыкча суу албагыла

Жамгыр жана кар сууларын топтоо технологиясы менен адырларда бак-дарак өстүрүү ыкмасы

VESD II Публикациялар