Биз

ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн - Швейцариянын өнүктүрүүгө багытталган уюму. Ал 2011-жылдын 1-июлунда эки уюмдун биригүүсүнүн натыйжасында түзүлгөн: Хельветас (1955-жылы негизделген) жана Интеркооперейшн (1982-жылы негизделген).

ХЕЛЬВЕТАС Кыргызстан

Local Market Development Project, HELVETAS Kyrgyzstan

Биздин өнөктөштөрүбүз

BCP Project