Айыл жергесинде кесиптик шыктарга үйрөтүү программасы

Айыл жергесинде кесиптик шыктарга үйрөтүү программасы өзүнүн иш аракетин элет аймактарын жалпысынан өнүктүрүүгө багыттап, туруктуу жана натыйжалуу кесипчилик билим берүү системасын түзүүгө жардам берип, ал система айыл жергесинде жайгашкан кесиптик мектептердин жана окуу борборлордун бүтүрүүчүлөрүнө өзүлөрүнүн айылдарында ишкердикти жүргүзүүгө керектүү билим, шык жана багыттарга ээ болууга түрткү болуп, аларга жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүп берет.

Программанын максаттары:

 • Билим берүүнүн туруктуу механизмдерин жеркиликтүү кызыккан тараптар менен коомчулуктун өз алдынча билим берүүнү уюштуруу негизинде иш жүзүнө ашырууга көмөк көрсөтүү;
 • Айыл чарба өнүктүрүү тармагындагы керектүү шыктарга үйрөтүү үчүн талап кылынган каржылоонун көп тараптуу негиздерин иштетип чыгууга жана аларды иш жүзүнө ашырууга көмөк көрсөтүү;
 • Мейманкана жана ресторан ишкердигине тиешелүү кесиптик шыктарды өнүктүрүү үчүн көмөк көрсөтүүнү жумуш камсыз кылуучулар менен алардын кожолук укуктарын күчөтүү максатында кызматташуу жана колдоо көрсөтүү менен кошумча каржылоону бµлүп берүү.
 • Кесиптик билим берүү жана үйрөтүү системасындагы реформаларды өткөрүү үчүн түрткү берүү.

STAR программасын иш жүзүнө ашыруу:

Программа айылдык жашоочуларга тиешелүү жана практикалык жолдо окутууга мүмкүнчүлүк бере тургандай негизде окутууну камсыз кылуучу өнөктөштөрдүн жергиликтүү шарттарына ылайыкташтырылган кесиптик билим берүүнүн жаңы системасын түзөт жана аны иш жүзүнө ашырат. Окуу пландары, окутуу жана окуп-үйрөнүү принциптери Кыргызстандын элет элинин жашоо шарттарына жана чарбачылыгынын чыныгы муктаждыктарына негизделген да, окуучулардын, ата-энелердин, мугалимдердин, жергиликтүү жана мамлекеттик бийлик органдарынын, ошондой эле окутууну камсыз кылуучу өнөктөштөрдүн жана жеке менчик тармагынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен биргеликте иштелип чыгарылган.
Программа төмөнкү эки компонентти иш жүзүнө ашырат:
 • Айыл жергесинде айыл чарбачылык кесиптик шыктарга үйрөтүү (А-STAR);
 • Айыл жергесинде туризмди өнүктүрүү үчүн тиешелүү кесиптик шыктарга үйрөтүү (Т-STAR).

A-STAR компоненти (www.kojo.kg):

Айыл чарбачылыкка байланышкан кесиптик шыктарга үйрөтүү компоненти азыркы учурда Нарын, Ысык-Көл, Чүй жана Талас облустарындагы окутууну камсыз кылуучу өнөктөштөр менен кызматташтыкта иш алып барып 1000 ден ашуун окуучуларын, ошондой эле кыска мөөнөттүк жана 16-айлык курстун 500 дөн ашык бүтүрүүчүлөрүн даярдап чыгарган. Окутууну камсыз кылуучулар ушул иштерин өздөрүнүн жабдыктарын жана ресурстарын колдонуп жүргузүүдө. Долбоор өз алдынча иштеп кетүү максатында биргелешип каржылоо негизин жергиликтүү КОЖО деп аталган уюмдар аркылуу иш жүзүнө ашыруу үчүн аракеттерди жасап жатат. КОЖО уюмдары үйрөтүү чыгымдардын ордун толтуруу үчүн акча каражаттарын чогултуу аракеттерин кылууда. Андан тышкары, окуучулар өздөрүнүн ишкердиги боюнча бизнес пландарды түзүп, аларды иш жүзүнө ашыруу үчүн микро-кредиттерди алышат, ошондой эле чарбаларда жайкы практиканы өтүү мезгилинде практикалык тажрыйбаларын өздөштүрүшөт.

T-STAR компоненти (www.training.kg):

Айыл жергесиндеги мейманкана жана ресторан багыттары боюнча кесиптик окутуусу, мейманкана кызматкерлерин жана Ысык-Көлдө сезондук жумушка тартылган жумушсуз адамдарды даярдоо үчүн кыска мөөнөттүк курстарды сунуштоо максатын көздөп, туруктуу негизде иштеп кете турган билим берүү механизмдерин ишке киргизүүгө көмөктөшөт. Кыска мөөнөт окуу курстары катышуучулар үчүн кызматташкан уюмдар менен бирдикте уюштурулган жана Швейцария мейманканалары сунуштаган баштапкы курстары Кыргызстандын жергиликтүү шарттарына ылайыкташтыруу үчүн өзгөртүлгөн.

Долбоорду иш жүзүнө ашыруу негиздери, ыкмалары жана жолдору

 • Инновацияларды чогуу иштетип чыгуу (кесиптик билим берүү системасы, практикадан өтүү, окуу модулдарын кызыккан тараптар менен чогуу иштетип чыгуу, базар талаптарына ылайыкташтырылган модулдарды өз алдынча иштетип чыгуу);
 • Кызыккан тараптар менен бирдикте иштетип чыккан окуу модулдардын негизинде жаңы окуу куралдарды иштетип чыгуу;
 • Кесиптик багыттар жана окутуунун методикасы боюнча мугалимдерди үйрөтүү менен насаат кылуу (коучинг);
 • Башкаруу окуулар боюнча кызматтарды камсыз кылуу шериктеш уюмдарга комөк көрсөтүү менен аларды үйрөтүү;
 • Жергиликтүү коомчулукту үйрөнүү процессин толугу менен башкаруусуна тартуу жана активдештирүү;
 • Уюмду онүктүрүүдө жана чыңдоодо жергиликтүү өнөктөштөргө насаат кылуу менен көмөк көрсөтүү.

Долбоордун өнөктөштөрү

• Германиялык техникалык кызматташуу коому (ГТЦ);
• «Компаньон» микрокердиттик компаниясы;
• Кыргыз Республикасынын Кесиптик билим берүү боюнча мамлекеттик агенттиги;
• Кыргыз Республикасынын Соода жана өнөржай палатасы;
• Кесиптик окутуу жана эмгек боюнча иш адып барган донорлордук тегерек столу;
• «Манас» Кыргыз-Түрк университети;
• Нарын, Ыссык-Көл, Чүй жана Талас облустарындагы окутууну камсыз кылуучу өнөктөш кесиптик окуу жайлар;
• Цолликофендеги Швейцариялык айылчарба колледжи, Швейцария;
• Швейцариялык мейманканалар ассоциациясы;
• CIEA семинарлары: айыл чарба кесиптик жана жогорку билим берүү боюнча дүйнөлүк семинар жана билимди жайылтуу тармагы.
• Эл аралык Эмгек Уюму (МОТ).