Коомчулукка негизделген туризмди (КНТ)өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү долбоору

Коомчулукка негизделген туризмди (КНТ) колдоо долбоору Кыргызстандын айыл жергесиндеги коомчулукка негизделген туризм багытында иш алып барган 10 ӨЭУ менен «Шеперд'с лайф» (Чабандын жашоо турмушу) аттуу ӨЭУнун башын бириктирген «Хоспитэлити Кыргызстан» (Меймандос Кыргызстан) аттуу Кыргызстандык коомчулукка негизделген туризм Ассоциациясына (орусча КАТОС) колдоо көрсөтөт.

Инфраструктуранын начарлашына байланыштуу жана базарларга чыгуунун жетишсиздигинен КНТга колдоо көрсөтүү долбоору «Хоспитэлити Кыргызстан» КАТОСко биринчиден маркетингди жана туризмди өнүктүрүү багытындагы потенциалды түзүү үчүн колдоо көрсөтөт.

Түзүлгөн туристтик уюмдардын ишин күчтөндүрүүгө жана ошондой эле аларга институционалдык уюштуруучулук жардам берүүгө өзгөчө басым жасалат.

Кыргызстандык коомчулукка негизделген туризм ассоциациясы (КАТОС) «Хоспитэлити Кыргызстан»

Кыргызстандык коомчулукка негизделген туризм ассоциациясы Кыргызстандын айыл жергесинде жашап, коомчулукка негизделген туризм тармагында алектенген ишкерлердин мүчөлүгүнө негизделген бирикме. КАТОС Нарын, Ысык-Көл, Талас, Ош жана Жалал-Абад областтарынын жергиликтүү КНТ топторун ичине камтыйт.
Ассоциациянын максаты коомчулукка негизделген туризмди өлкөнүн туристтик бизнесинин негизги тармактык системасына киргизүүсү болуп саналат.

Ассоциация өзүнө мүчө болгон уюмдарга окууларды уюштуруу, маркетингдик жана организациялык өнүгүү багытында колдоо көрсөтөт, ошондой эле мамлекеттик деңгээлде концепцияны иштеп чыгуу жана туристтик бизнести негизги багытка айландыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү процессинде өзүнүн мүчө-уюмдарынын таламдарын кµрсµтµт.
Туристтик бизнесиндеги уюмдар менен ишкерлер үчүн КАТОС үч айда бир жолу «Түндүк» аттуу маалымдоо бюллетенин чыгарып, анда төмөнкү маалыматты чагылдырат:
  • КНТ менен КАТОСтун туризмде болгон иш аракеттери;
  • Туризм тармагындагы кичи бизнеске тийиштүү мыйзамдарынын өзгөрүлүшү;
  • Адистердин ой-пикирлери;
  • Ийгиликтүү ишкерлер менен болгон аңгемелер жана ишкерлер үчүн болгон башка маанилүү маалымат.

Окууларды өткөзүү

Бүгүнкү күндө КАТОС төлөм негизинде төмөнкү багыттар боюнча окууларды сунуштайт:
• Бизнес: бизнести башкаруу, маркетинг, бизес-пландарды иштеп чыгуу менен салык төлөө;
• Туризм: кардарларга түздөн-түз кызмат кылуучулар тарабынан сапаттуу кызмат көрсөтүү, жол көрсөткүчтµр менен гиддерди даярдоо курстары, дүйнө элдеринин тамак ашы, меймандостук, айдоочуларды даярдоо курстары, туризм маркетинги, продуктыны иштетип чыгуу, баасын чыгаруу жана аны алдыга жылдыруу, туристтик иш аракетин пландаштыруусу менен анын сапатын көзөмөлдөөсү.
• Уюмдук структурасын түзүү: долбоордун жашоо мөөнөтү, чыр-чатактарды чечүү, уюм башкаруусу.
Окуулар ондон кем болбогон топтор үчүн уюштурулат. Окуулар кардарлардын муктаждыктарына жана каалоолоруна ылайыкташтырылып өткөзүлөт.

Туроператорлор менен кызматташтык

КАТОС Бишкектеги туроператорлор менен тыгыз кызматташтыкта болуп, алардын бирөөсү NoviNomad туроператорун КНТ колдоо долбоорунун мурдагы консультанты Хельветастын демилгеси менен негиздеген. Туроператорлор КАТОСтун укмуштуу жана эко-туризмдеги жогорку сапаттуу кызматтары Батыш Европада жөнүндө маалымат таркатат. Туроператорлор менен болгон кызматташтык КАТОСко сырткы туристтик базарлар менен маркетинг байланыштарын түзгөнгө мүмкүнчүлүгүн камсыз кылып жана кызматтарды Батыш турагенттиктер менен өзүнчө келген туристтерге сунуш кылууга мүмкүндүгүн түзөт.

Тарыхый өбөлгөсү

I фаза: 1995-1997 ж.
Аялдарды колдоо долбоору
Бизнес негиздерине үйрөтүү менен бизнес пландардын негизинде кредиттерди берүү.

II фаза:
1997-1999 ж.

III фаза:
1999-2002 ж.
Бизнести алдыга жылдыруу долбоору
Туризм тармагындагы кызмат камсыз кылуучуларды үуйрөтүү менен аларга кеңеш берүү.

IV фаза:
2003-2008 ж. КНТ колдоо долбоору
Долбоор өлкөнүн баардыгын камтыган коомчулукка негизделген туризм багытында иш алып барган 10 топ менен ишин алып барууда. 2003-жылдын январь айында «Хоспитэлити Кыргызстан» Ассоциациясы каттоодон өткөндө долбоордун аталышы Коомчулукка Негизделген Туризмди Колдоо Долбооруна өзгөртүлгөн, себеби долбоордун алгач максаты КАТОСтун улуттук деңгээлде узак мөөнөттүү туруктуулугу болуп эсептелет.