Биз кандай иштерди аткарабыз?

ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн Швейцарияда өнүктүрүү боюнча эң тажрыйбалуу жана көлөмдүү уюм болуп саналат. Ал 2011-жылдын 1 – июлунда эки уюмдун биригишинин негизинде түзүлгөн: Хельветас (1955-жылы түзүлгөн) жана Интеркооперейшн (1982-жылы түзүлгөн).

ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн адамдардын өмүрүнө оң таасир тийгизген ар бир тармагында катышат: суу, тамак –аш жана айлана-чөйрө, ошондой эле жол жана көпүрөлөр. Билим берүү программалар жана демократияны куруу аркылуу, ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн карапайым элдерге жашоо шартын активдүү аныктаганга жана жакшыртканга көмөк көрсөтөт.

Кыргызстанда Хельветас өз иш-чараларын 1994-жылы Кыргызстан Айыл Чарба жана Суу Ресурстарын Башкаруу Министирлиги менен тыгыз байланышта Кыргыз Швейцариялык Агрардык Программа (КШАП) менен баштаган. Бүгүнкү күндө ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн Кыргызстанда 6 долбоор менен иш алып барат.